Monday, April 2, 2012

ဧ ၿပီ စ စ္ တ မ္ း
စစ္အစိုးရက
အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲထည့္ခဲ့တယ္။

ျပည္သူေတြက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဲထည့္ခဲ့တယ္။

အနာဂတ္က
အနာဂတ္ကို မဲထည့္ခဲ့တယ္။

က်ေနာ္ကေတာ့
မဲပုံးထဲ
ဒီကဗ်ာပဲ ထည့္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ။

(ဧၿပီ ၂-၂၀၁၂)