Monday, April 20, 2015

ငါ တို ့ ခြ ပ္ ေ ဒါ င္ း အ လံ ျပ န္ ေ ပ းအို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္အေပါင္းတို ့။

သင္တို ့၏ ႀကီးျမတ္၍ ဂုဏ္ထည္ေသာ
၀ိညာဥ္ကိုတိုင္တည္၍
ငါ ေတာင္းဆိုပါအံ့။

ငါတို ့ရဲ  ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး
ငါတို ့အလံ ျပန္ေပး။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးသူမ်ားတို ့။

သင္တို ့၏စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံမွဳမ်ားအေပၚတြင္
အေပ်ာ္ႀကံ အခြင့္ေကာင္းယူ၍
ယခုအခါ သင္တို ့အား မညွာမတာျပစ္တင္ေစာ္ကားေနေသာ
ယခုအခါ သင္တို ့၏ပညာေရးသပိတ္တိုက္ပြဲကိုေသးသိမ္ေမွးမိွန္ေအာင္လုပ္ေနေသာ
ယခုအခါ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္ကိုးစားမွဳကိုအလြဲသုံးစားျပဳေနေသာ
ထိုအတိုက္မခံမ်ား၏လက္အတြင္းမွ
ငါတို ့၏ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို
ငါ ျပန္ေတာင္းဆိုပါ၏။

အို – ရဲေဘာ္ကိုသက္(ဗ  က သ)
အို – ရဲေဘာ္ကိုဗေဆြေလး(တ က သ)
သင္တို ့၏သံမဏိႏွလုံးသားမ်ားမွ
သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆင္းေစးထန္းခဲ့ေသာေသြးအတိျဖင့္
ငါတို ့၏ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္
မိုးယံလႊင့္ခ်ီ ခ်င္းခ်င္းနီဘိ၏။

ေန၀င္း- စန္းယု စစ္အစိုးရ
သန္းေရႊ- ေမာင္ေအး စစ္အစိုးရ
သိန္းစိန္- မင္းေအာင္လိွဳင္ စစ္အစိုးရ
စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္
ေခတ္အဆက္ဆက္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾက
အနာဂတ္ကိုခ်ီတက္ခဲ့ၾက
ဗ က သ
တ က သ။

အို – အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္က်ဆုံးခဲ့ေသာ
ရဲေဘာ္ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး။

ႀကိဳးစင္ေပၚက ထာ၀ရလင္းလက္ေတာက္ပေနေသာ
သင့္၀ိညာဥ္ကိုဦးခိုက္ပူေဇာ္၍
ငါေတာင္းဆိုပါအံ့။

ယုတ္မာေကာက္က်စ္သူ
သစၥာေဖာက္သူ
သူခိုးဓားရိုးကမ္းသူတို ့၏လက္အတြင္းမွ
ငါတို ့၏သမိုင္း၀င္အလံေတာ္အား
ငါ ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း
အတိအလင္းေတာင္းဆိုပါ၏။

အို – ရဲေဘာ္ဖုန္းေမာ္
အို – ရဲေဘာ္သက္၀င္းေအာင္
သင္တို ့၏က်ဆုံးမွဳကိုအေလးနီျပဳေမာ္ကြန္းတင္၍
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက သင္တို ့ေပးဆပ္မွဳအတြက္
ေသြးမ်က္ရည္သြင္သြင္က်ခဲ့ၾကပါ၏။

အို – ရဲေဘာ္၀င္းေမာ္ဦး
အို – ရဲေဘာ္ညိဳမင္းထက္
ထိုေသြးမ်က္ရည္တို ့ကား ယေန ့တိုင္မေျခာက္ေသး
ထိုေသြးမ်က္ရည္တို ့ျဖင့္အထပ္ထပ္လိမ္းက်ံေစးကပ္လ်က္
ငါတို ့ရဲ ့မဟာခြပ္ေဒါင္းအလံသည္
ယခုတိုင္စိမ္းစိုနီျမန္း တိုက္ပြဲေခၚေနဆဲျဖစ္ပါ၏။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာပန္းပြင့္မ်ား
ၾကယ္တာရာမ်ား
ေတာတြင္း
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း
ေက်ာင္းတြင္း
ပဲခူးရိုးမေပၚ
ကတၱရာလမ္းမေပၚ
သင္တို ့က်ဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း
သင္တို ့ရဲ  ့အလံကား ဘယ္ေတာ့မွ မလဲ။

သင္တို ့အထံမွ
ငါတို ့အထံသို ့
၁၉၆၂ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္မွ
၂၀၁၅ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသို ့
ခြပ္ေဒါင္းအစဥ္အလာ
ရာဇ၀င္ေမာ္ကြန္း
အိုင္ထြန္းေနတဲ့ေသြးေတြက သက္ေသခံခဲ့ၿပီ။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာေက်ာင္းသားသူရဲေကာင္းအေပါင္းတို ့။

သင္တို ့၏အရိုးပုံမ်ားမွခြေက်ာ္ၿပီး
သင္တို ့၏တိုက္ပြဲ၀င္အလံေတာ္အား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
မိတၱဴကူး ခိုးယူ၍
ယခုအခါ သင္တို ့၏ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲကိုလည္းဆန္ ့က်င္
သင္တို ့အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္အဖမ္းခံေနရသည္ကိုလည္း
မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနေသာ-

ယခုအခါ ျပည္သူထူထုအားလည္း
စစ္အာဏာရွင္ဖက္ဆစ္သံဖေနာင့္ေအာက္
ျပားျပားေမွာက္ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ ဖား၀ပ္၀ပ္ေနေအာင္
ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ေနေလေသာ-
ေသြးေၾကာင္သူ
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆာေလာင္သူ
တိုက္ပြဲေရွာင္သူအေခ်ာင္းသမားမ်ား၏လက္အတြင္းမွ
သူတို ့ေျဗာင္ခိုးယူထားေသာ
ငါတို ့၏ခြပ္ေဒါင္းအလံအားျပန္ေပးရန္

ငါ ဟစ္ေအာ္ေတာင္းဆိုပါ၏။

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး
ငါတို ့ရဲ  ့သမိုင္း၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး။

ငါတို ့၏ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္
ေဖာက္ျပန္လိမ္ညာရဲသူ သူတို ့ႏွင့္လားလားမွ မထိုက္တန္။
ယခုအခါ
သူရဲေဘာေၾကာင္ရံုသာမဟုတ္
ရန္သူႏွင့္ပါေစ့စပ္ကာ
ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္သူကိုရက္စက္စြာသတ္ေသာ
ရန္သူ၏ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားကိုပင္
ဂုဏ္ယူစြာနမ္းရွဳိက္၀ံ့သူ လူမိုက္မ်ား၏လက္အတြင္းမွ
ငါတို ့၏ အစဥ္အလာခြပ္ေဒါင္းအလံအား ျပန္ေပးရန္
ငါ ရာဇသံေပး ေတာင္းဆိုပါ၏။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာသူရဲေကာင္းေက်ာင္းသားအေပါင္းတို ့။

ငါသည္ သင္တို ့၏ရဲရင့္ေတာ္လွန္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုတိုင္တည္၍
အေရးေတာ္ပံု မၿပီးဆုံးမခ်င္း
အခါခါေၾကြးေၾကာ္ေတာင္းဆိုပါ၏။

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး။    ။

( ဗ … သို ့ )

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း

ဧၿပီ ၉- ၂၀၁၅။

Wednesday, April 1, 2015

ခိုင္မာၿငိမ္း

ခိုင္မာၿငိမ္း(ဘ)ဦး၀င္းျမင့္(ေျမႏု)
ေျမာင္းျမ။

ပုဒ္မ- ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ)
သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္။

ထီးရိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္ခဲ့
နဂါးကို ဂဠဳန္သုတ္ခဲ့။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ျခေသၤ့ကို ေဒါင္းခြပ္မယ္
မိစၦာကို ျမားနဲ ့ခြင္းမယ္။

ေထာင္အုတ္ရိုးထဲမွာ
တိုင္းျပည္ ေနာင္အုပ္စိုးမယ့္ သူရဲေကာင္းေတြရွိတယ္။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ငရဲ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ
တိုင္းျပည္ အၿမဲလင္းေအာင္ အေမွာင္ခြင္းမယ့္လက္ေတြရွိတယ္။

ထမင္းေကၽြးတဲ့လက္ကိုျပန္ကိုက္တဲ့ေခြးဟာ
ထမင္းမေကၽြးတဲ့လက္ကိုလ်က္တယ္။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ေက်ာင္းသားသပိတ္ကိုေမးခြန္းထုတ္သူဟာ
ရန္သူရဲ ့ႀကိဳးကြင္းနဲ ့ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ျပန္စြပ္သူေပါ ့။

ေနျပည္ေတာ္က ေဒၚစုက အၾကမ္းဖက္မွဳကိုဆန္ ့က်င္သတဲ့
အရပ္ထဲက ေဒၚပုတို ့၊ ေဒၚႏုတို ့ကလည္း အၾကမ္းဖက္တာမႀကိဳက္ပါဘူး။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးတာဟာ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးတာပါပဲ
အေျဖရသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္က တရားပြဲအပိတ္ခံရ
မစုပုံခ်စ္က ေပးထားတဲ့တိုက္ခန္းျပန္အသိမ္းခံရ။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ရန္သူဆန္ ့က်င္ခံရျခင္းဟာ ကိစၥဆိုးမဟုတ္
ကိစၥေကာင္း။

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေက်းဇူးကန္းတယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္းကိုဖုံးကြယ္တယ္။

ခိုင္မာၿငိမ္း
လက္မွတ္ထိုးတာဟာ လက္မွတ္ထိုးတာပါပဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။

အသက္တစ္ရာမေနရ၊ အမွဳတစ္ရာေတြ ့ရ တဲ့
နႏၵာစစ္ေအာင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္(၆၂)မွဳေတြ ့ရဦးမယ္။
ခိုင္မာၿငိမ္း

ေပျဖစ္ခံရဲတာသတၱိမဟုတ္
တူျဖစ္ေအာင္လုပ္ရဲမွ သတၱိ။

ၿခံစည္းရိုးခြထိုင္တဲ့လီကြမ္းယူကေတာ့သြားၿပီ
လူဆိုးဗိုလ္ႀကီးေရႊေရႊသြားဖို ့ပဲလိုေတာ့တယ္။

ခိုင္မာၿငိမ္း
လႊတ္ေတာ္က ဇြတ္ေခၚတာမဟုတ္ဘူး
လႊတ္ေတာ္တက္ခ်င္တဲ့သူေတြကခၽြတ္ေခ်ာ္တာပါ။

မိုးမခပင္ေတာအုပ္က မုန္တိုင္းကိုညႊတ္ေကြးခံတယ္
ဘယ္ေတာ့မွမၿပိဳလဲ အလံမလဲွ။

ခိုင္မာၿငိမ္း
အဘိဓမၼာက လူကိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစတယ္
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းဟာ သန္စြမ္းျခင္းပဲ။

အေပ်ာ့ေပ်ာင္းဆုံးေလးကိုင္းနဲ ့
အေ၀းဆုံးရန္သူကို ရင္အုံထိေအာင္ပစ္ႏိုင္သတဲ့။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ပစ္လိုက္၊ ပစ္လိုက္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုပစ္လိုက္။

၁၉၆၂-၂၀၁၅ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ
ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္(၄)ဆက္ရွိတယ္။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္မ်ိဳးဆက္က
ေန၀င္း- စန္းယုစစ္အစိုးရကိုဆန္ ့က်င္ခဲ့ၾကတယ္။

ဦးတို ့၊ ညည္းအေဖတို ့ဟာ ၇၄- ၇၅- ၇၆ မ်ိဳးဆက္ေတြပဲ
မ ဆ လ စစ္အစိုးရကိုေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတာေပါ ့။

ခိုင္မာၿငိမ္း
၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလုံးမ်ိဳးဆက္ကေတာ့
စစ္အာဏာရွင္သမၼတ(၃)ေယာက္ကိုျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္။

သမီးတို ့ဟာ စတုတၳနဲ ့ေနာက္ဆုံး ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္မ်ိဳးဆက္ပဲ
အာဏာသိမ္းမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ရမယ္။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ေတာ္လွန္တဲ့ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္တိုင္းဟာ
အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ရဲရင့္ပါ၊ ႀကံ ့ခိုင္ပါ၊ က်န္းမာေအာင္ေနပါ
ရဲေဘာ္ေတြနဲ ့အတူရွင္သန္ပါ။

ခိုင္မာၿငိမ္း
ခြပ္ေဒါင္းဆိုတာ အေတာင္ျဖတ္လည္း ခြပ္ၿမဲခြပ္ေနမွာပဲ
ခြပ္ေဒါင္းဆိုတာ ၿခံခတ္ထားလည္း လြတ္လပ္ေနမွာပဲ။

နာဇီေတြလက္ေအာက္မွာေလာက္
ျပင္သစ္ေတြလြတ္လပ္တာဘယ္တုန္းကမွမရွိ တဲ့။

ခိုင္မာၿငိမ္း
မေၾကာက္ရင္ လြတ္လပ္တာပဲ
မေၾကာက္တတ္ရင္ လြတ္လပ္တာပဲ။    ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း

မတ္ ၃၁- ၂၀၁၅။

ရည္ညႊန္း။  ။ ေအာင္မိွဳင္းဆန္း(ပါ) ၆၉ ဦး
ျပစ္မွဳႀကီးအမွတ္ ၅၉၃/၂၀၁၅
တရားလို- ရဲမွဴးဖုန္းျမင့္
လက္ပံတန္းၿမိဳ ့နယ္တရားရံုး။