Monday, April 20, 2015

ငါ တို ့ ခြ ပ္ ေ ဒါ င္ း အ လံ ျပ န္ ေ ပ းအို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္အေပါင္းတို ့။

သင္တို ့၏ ႀကီးျမတ္၍ ဂုဏ္ထည္ေသာ
၀ိညာဥ္ကိုတိုင္တည္၍
ငါ ေတာင္းဆိုပါအံ့။

ငါတို ့ရဲ  ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး
ငါတို ့အလံ ျပန္ေပး။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးသူမ်ားတို ့။

သင္တို ့၏စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံမွဳမ်ားအေပၚတြင္
အေပ်ာ္ႀကံ အခြင့္ေကာင္းယူ၍
ယခုအခါ သင္တို ့အား မညွာမတာျပစ္တင္ေစာ္ကားေနေသာ
ယခုအခါ သင္တို ့၏ပညာေရးသပိတ္တိုက္ပြဲကိုေသးသိမ္ေမွးမိွန္ေအာင္လုပ္ေနေသာ
ယခုအခါ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္ကိုးစားမွဳကိုအလြဲသုံးစားျပဳေနေသာ
ထိုအတိုက္မခံမ်ား၏လက္အတြင္းမွ
ငါတို ့၏ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို
ငါ ျပန္ေတာင္းဆိုပါ၏။

အို – ရဲေဘာ္ကိုသက္(ဗ  က သ)
အို – ရဲေဘာ္ကိုဗေဆြေလး(တ က သ)
သင္တို ့၏သံမဏိႏွလုံးသားမ်ားမွ
သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆင္းေစးထန္းခဲ့ေသာေသြးအတိျဖင့္
ငါတို ့၏ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္
မိုးယံလႊင့္ခ်ီ ခ်င္းခ်င္းနီဘိ၏။

ေန၀င္း- စန္းယု စစ္အစိုးရ
သန္းေရႊ- ေမာင္ေအး စစ္အစိုးရ
သိန္းစိန္- မင္းေအာင္လိွဳင္ စစ္အစိုးရ
စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္
ေခတ္အဆက္ဆက္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾက
အနာဂတ္ကိုခ်ီတက္ခဲ့ၾက
ဗ က သ
တ က သ။

အို – အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္က်ဆုံးခဲ့ေသာ
ရဲေဘာ္ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး။

ႀကိဳးစင္ေပၚက ထာ၀ရလင္းလက္ေတာက္ပေနေသာ
သင့္၀ိညာဥ္ကိုဦးခိုက္ပူေဇာ္၍
ငါေတာင္းဆိုပါအံ့။

ယုတ္မာေကာက္က်စ္သူ
သစၥာေဖာက္သူ
သူခိုးဓားရိုးကမ္းသူတို ့၏လက္အတြင္းမွ
ငါတို ့၏သမိုင္း၀င္အလံေတာ္အား
ငါ ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း
အတိအလင္းေတာင္းဆိုပါ၏။

အို – ရဲေဘာ္ဖုန္းေမာ္
အို – ရဲေဘာ္သက္၀င္းေအာင္
သင္တို ့၏က်ဆုံးမွဳကိုအေလးနီျပဳေမာ္ကြန္းတင္၍
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက သင္တို ့ေပးဆပ္မွဳအတြက္
ေသြးမ်က္ရည္သြင္သြင္က်ခဲ့ၾကပါ၏။

အို – ရဲေဘာ္၀င္းေမာ္ဦး
အို – ရဲေဘာ္ညိဳမင္းထက္
ထိုေသြးမ်က္ရည္တို ့ကား ယေန ့တိုင္မေျခာက္ေသး
ထိုေသြးမ်က္ရည္တို ့ျဖင့္အထပ္ထပ္လိမ္းက်ံေစးကပ္လ်က္
ငါတို ့ရဲ ့မဟာခြပ္ေဒါင္းအလံသည္
ယခုတိုင္စိမ္းစိုနီျမန္း တိုက္ပြဲေခၚေနဆဲျဖစ္ပါ၏။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာပန္းပြင့္မ်ား
ၾကယ္တာရာမ်ား
ေတာတြင္း
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း
ေက်ာင္းတြင္း
ပဲခူးရိုးမေပၚ
ကတၱရာလမ္းမေပၚ
သင္တို ့က်ဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း
သင္တို ့ရဲ  ့အလံကား ဘယ္ေတာ့မွ မလဲ။

သင္တို ့အထံမွ
ငါတို ့အထံသို ့
၁၉၆၂ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္မွ
၂၀၁၅ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသို ့
ခြပ္ေဒါင္းအစဥ္အလာ
ရာဇ၀င္ေမာ္ကြန္း
အိုင္ထြန္းေနတဲ့ေသြးေတြက သက္ေသခံခဲ့ၿပီ။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာေက်ာင္းသားသူရဲေကာင္းအေပါင္းတို ့။

သင္တို ့၏အရိုးပုံမ်ားမွခြေက်ာ္ၿပီး
သင္တို ့၏တိုက္ပြဲ၀င္အလံေတာ္အား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
မိတၱဴကူး ခိုးယူ၍
ယခုအခါ သင္တို ့၏ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲကိုလည္းဆန္ ့က်င္
သင္တို ့အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္အဖမ္းခံေနရသည္ကိုလည္း
မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနေသာ-

ယခုအခါ ျပည္သူထူထုအားလည္း
စစ္အာဏာရွင္ဖက္ဆစ္သံဖေနာင့္ေအာက္
ျပားျပားေမွာက္ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ ဖား၀ပ္၀ပ္ေနေအာင္
ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ေနေလေသာ-
ေသြးေၾကာင္သူ
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆာေလာင္သူ
တိုက္ပြဲေရွာင္သူအေခ်ာင္းသမားမ်ား၏လက္အတြင္းမွ
သူတို ့ေျဗာင္ခိုးယူထားေသာ
ငါတို ့၏ခြပ္ေဒါင္းအလံအားျပန္ေပးရန္

ငါ ဟစ္ေအာ္ေတာင္းဆိုပါ၏။

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး
ငါတို ့ရဲ  ့သမိုင္း၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး။

ငါတို ့၏ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္
ေဖာက္ျပန္လိမ္ညာရဲသူ သူတို ့ႏွင့္လားလားမွ မထိုက္တန္။
ယခုအခါ
သူရဲေဘာေၾကာင္ရံုသာမဟုတ္
ရန္သူႏွင့္ပါေစ့စပ္ကာ
ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္သူကိုရက္စက္စြာသတ္ေသာ
ရန္သူ၏ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားကိုပင္
ဂုဏ္ယူစြာနမ္းရွဳိက္၀ံ့သူ လူမိုက္မ်ား၏လက္အတြင္းမွ
ငါတို ့၏ အစဥ္အလာခြပ္ေဒါင္းအလံအား ျပန္ေပးရန္
ငါ ရာဇသံေပး ေတာင္းဆိုပါ၏။

အို – က်ဆုံးေလၿပီးေသာသူရဲေကာင္းေက်ာင္းသားအေပါင္းတို ့။

ငါသည္ သင္တို ့၏ရဲရင့္ေတာ္လွန္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုတိုင္တည္၍
အေရးေတာ္ပံု မၿပီးဆုံးမခ်င္း
အခါခါေၾကြးေၾကာ္ေတာင္းဆိုပါ၏။

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး

ငါတို ့ခြပ္ေဒါင္းအလံ ျပန္ေပး။    ။

( ဗ … သို ့ )

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း

ဧၿပီ ၉- ၂၀၁၅။

0 comments: