Friday, October 14, 2011

ကတုံးႀကီး (၂)

သူ႔ကို အၿမီးလာႏွံ႔တဲ့ေခြးက
သူ႔ကို ေဟာင္ခဲ့တဲ့ေခြး။

သူ႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ အာဏာရွင္ဆိုတာ
သူကဆန္႔က်င္တဲ့ အာဏာရွင္ေပါ့။

သူ႔ကိုေထာင္ကျပန္လႊတ္တဲ့ အစိုးရက
သူ႔ကိုေထာင္ခ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရ။

သူ႔ပါးစပ္ကိုပိတ္တဲ့လက္ဆိုတာ
သူ႔အလံကို တလူလူလႊင့္ေပးတဲ့လက္ေပါ ့။

သူ႔ကို လြတ္လပ္ေစတဲ့ေခတ္က
သူ႔ကိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့တဲ့ေခတ္။

သူ႔လည္ကုပ္ေပၚမိုးထားတဲ့ဓားဆိုတာ
သူ႔ေၾကာက္စိတ္ကို ခုတ္ထြင္ပစ္တဲ့ဓားေပါ့။ ။

(ကိုဇာဂနာသို ့ဂုဏ္ျပဳလ်က္)

ေအာင္ေ၀း (ေခတၱ - မစ္ရွီဂန္)
ေအာက္တုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁