Monday, June 19, 2017

အ ေ မ့ ယ ာရြာျပင္ မိုးခ်ဳပ္၊
ေခြးသားအုပ္။

ေခြးအုပ္ ထိုးေဟာင္၊
မိုး လေရာင္။

မိုး လေရာင္၊
ရိုး ေတာင္ေျခရင္း။

အဘိုး မာပါေစ၊
အဘြား သာပါေစ၊
ယာအေျခ၊ ေျမႏူးႏူးမွာ
ေကာက္ဦးနံ့သင္း။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း

(ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၇)

[ ပန္းခ်ီ - သန္းေဌးေမာင္ ]

Sunday, April 9, 2017

ယ က္ ဗ္ တူ ရွ င္ ကို အ တြ က္ က ဗ် ာ တ စ္ ပု ဒ္


( ၁ )
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကို ကိုက္တဲ့ေခြးက
ထမင္း မေကြ်းတဲ့လက္ကို လ်က္တယ္။
"လူငယ္ေတြကို မုသားေျပာတာ မွားတယ္
မုသားေတြကို မွန္တယ္လို႔သက္ေသျပတာလည္းမွားတယ္
လူငယ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြပဲ"
ခင္ဗ်ား ဒီလိုေျပာခဲ့တယ္ ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ထမင္း မေကြ်းတဲ့လက္ကို လ်က္တဲ့ေခြးက
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကို ကိုက္တယ္ ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ဖက္ဒရယ္အိမ္ႀကီးေပၚ ဖြတ္တက္လာတယ္
ျပည္ေထာင္စုရံုေတာ္ႀကီးမွာ ဒီေန႔တင္ဆက္မယ့္ျပဇာတ္ကေတာ့
"က်န္စစ္သား ငါ ့ကိုခိုးတယ္"
ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳကြဲသြားေတာ့
ခင္ဗ်ား ဘယ္ေရာက္သြားလဲ ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ခင္ဗ်ားဟာ ေတာ္လွန္ကဗ်ာဆရာလား
ဝါဒျဖန္႔သမားလား
ခင္ဗ်ားေသေတာ့မွ
ဗမာျပည္က ေကာင္ေလးေတြက ေမးေနၾကတယ္။
သူတို႔ဟာ ဇာပန္းကြက္ထဲပဲ ပန္းေတြထပ္ထပ္တိုးေနတဲ့
ေကာင္ေလးေတြေပါ ့။
သူတို႔ ႏွင္းေတာထဲက ခ်မ္းေနတဲ့သူေတြဆီ
ေက်ာက္မီးေသြးတစ္ခဲ ပို႔ခဲ့ဖူးသလား
ခင္ဗ်ားေမးၾကည့္ပါလား ယက္ဗတူရွင္ကို။
အို- ယက္ဗ္တူရွင္ကိုရဲ႕
ေမာ္စီတုန္းကေတာ့
အႏုပညာအားလုံးဟာ ဝါဒျဖန္႔တာပဲတဲ့။
က်ေနာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္
ကဗ်ာေရးတဲ့အခါ ေရးတာပဲ
(သူ့ကိုေဝဖန္တဲ့အခါလည္း ေဝဖန္တာေပါ ့)
က်ေနာ့္ကို N L D တပ္ဦးကကဗ်ာဆရာလို႔
ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာျမတ္လိွဳင္းကေျပာတယ္။
က်ေနာ့္ကဗ်ာေတြဟာ
လြတ္လပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမွဳနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ဝါဒျဖန္႔တာေပါ ့။
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ့အခြင့္အေရးကို ဝါဒျဖန္႔
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးတိုင္က်ဆုံးသြားမယ့္
အနာဂတ္ကိုဝါဒျဖန္႔
ဒီလိုနဲ႔
ေအာင္ေဝးဟာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသမားျဖစ္ေရာလား။
ယက္ဗ္တူရွင္ကို
က်ေနာ္ က်ေနာ့္ႏိုင္ငံကိုခ်စ္တယ္
ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ားႏိုင္ငံကိုခ်စ္မွာပဲ။
ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္နဲ႔ ကဗ်ာေတြေရးခဲ့ၾက
ကဗ်ာေတြေရးၿပီး ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ခဲ့ၾက။
ေနာက္ဆုံးေတာ့လည္း
ခင္ဗ်ားက အေမရိကမွာ ေခါင္းခ်ရ
က်ေနာ္လည္း မစ္ရွီဂန္မွာ ျပည္ေျပးဘဝ
ဒါနဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ဟာ
ႏိုင္ငံမဲ့ကဗ်ာဆရာေတြ ျဖစ္ရေတာ့မွာလား။
အို- ယက္ဗ္တူရွင္ကိုငဲ့
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကို ကိုက္တဲ့ေခြးက
ထမင္း မေကြ်းတဲ့လက္ကို လ်က္တယ္။

( ၂ )
ယက္ဗ္တူရွင္ကို
ရဲေဘာ္ႀကီးအေၾကာင္း ဗမာျပည္မွာ
ပထမဆုံးကဗ်ာေရးသူက
မႏၱေလးက ကဗ်ာဆရာႀကီးေမာင္စြမ္းရည္ေပါ ့။
သူလည္း ခင္ဗ်ားလိုပဲ အခု
နယူးေယာက္ၿမိဳ့မွာ ျပည္ေျပးေပါ ့။
ခင္ဗ်ား အေမရိကမွာေနတယ္
အေမရိကဟာ ခင္ဗ်ားကမၻာလား။
ေမာင္စြမ္းရည္ အေမရိကမွာေနတယ္
အေမရိကဟာ ေမာင္စြမ္းရည္ကမၻာလား။
ခက္တယ္ ယက္ဗ္တူရွင္ကို
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကိုကိုက္တဲ့ ေခြးေတြက
ထမင္းမေကြ်းတဲ့လက္ကို လ်က္တယ္ေလ။
ခင္ဗ်ားလည္း စတာလင္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္လို႔
ကြန္ဆိုမို(ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖဲြ႔)က အထုတ္ခံရသူပဲ။
စတာလင္သတ္လို႔ေသတဲ့ မသာေတြထဲ
ခင္ဗ်ားပါမသြားတာ လႊတ္ကံေကာင္းေပါ ့။
ခင္ဗ်ားတို႔ဆီကလူေတြကလည္း
ဒင္ေတြပါပဲ ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
စတာလင္က လူေတြသတ္တယ္
ဆိုက္ေဗးရီးယားဟာ ဆိုရွယ္လစ္မဲဇာေပါ ့။
ခရုရွက္က ကုလသမဂၢစားပြဲခုံကို
ရွဴးဖိနပ္နဲ႔ေခါက္တယ္။
က်ေနာ္တို႔ဆီက မစြံခဲ့တဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပို-စစ္ေရးခ်ိဳ ဆိုတဲ့ ၅၅ လမ္းစဥ္က
ခရုရွက္လက္ေဆာင္ေပါ ့။
ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ေတြ
ေမာ္စကိုဂိုဏိး-ပီကင္းဂိုဏ္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲေတာ့
က်ေနာ္တို႔က ပီကင္းလမ္းေပါ ့။
အဲဒီမွာ ငါးပါးေမွာက္တာပဲ
ပီကင္းကလာတဲ့ စစ္ေရးပို-ႏိုင္ငံေရးခ်ိဳ
၆၄ လမ္းစဥ္သပ္လွ်ိဳ လူကိုေခြးသတ္
ပဲခူးရိုးမႀကီး သားေၾကာျပတ္ပါေရာလား။
ေမာ္စကိုလည္း မစြံပါဘူး
ပီကင္းလည္း မစြံပါဘူး။
ထမင္းမေကြ်းတဲ့လက္ကို လ်က္တဲ့ေခြးေတြက
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကို ကိုက္တယ္ေလ။
ခင္ဗ်ားကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က
သံေယာဇဥ္ မကုန္ပါဘူး ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
"ရုရွားေတြက စစ္ကိုလိုသလား
ရုရွားေတြက စစ္ကိုလိုသတဲ့လား"
၁၉၈၆ ႏိုင္ဘာ(၃)ရက္ည
ခင္ဗ်ားဗမာျပည္လာတုန္းက
ဆိုဗီယက္သံရံုးမွာ အက်ယ္ႀကီးရြတ္ခဲ့။
ကႏၱာရႏွစ္ကာလေတြကေပါ ့
က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒဏ္ရာ ကမၻာမဆန္႔ ရခဲ့တယ္။
ခင္းဗ်ားရဲ႕ရုရွားေတြက
ဗမာျပည္စစ္အစိုးရကို က်ားကန္ေပးခဲ့။
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရုရွားေတြက
ကုလ-လုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ
ဗမာျပည္အေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့။
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဲဒီရုရွားေတြပဲ
ဗမာျပည္ ဖက္ဆစ္တပ္ထဲ
ေမာင္းျပန္ေသနတ္ေတြ၊ ေဗာ့ဒဂါအရက္ပုလင္းေတြပို႔ဆဲ။
မေကာင္းလည္းကိုယ္၊ ေကာင္းလည္းကိုယ္
ရုရွားျပန္ စစ္ဗိုလ္ေတြဆိုတာ
တိုင္းျပည္ဖ်က္မယ့္ပိုးေတြေပါ ့ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
စစ္အာဏာသိမ္းတာကို ခင္ဗ်ားႀကံဳဖူးသလား
ဒီမွာေတာ့ စစ္တပ္က ခဏခဏအာဏာသိမ္းတယ္ေလ။
ေသနတ္နဲ႔လည္းသိမ္းတာပဲ
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္းသိမ္းတာပဲ။
စစ္အာဏာတစ္ခါသိမ္းရင္
အႏွစ္(၆ဝ)ၾကာတယ္ ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ခက္တယ္ ယက္ဗ္တူရွင္ကို
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကိုကိုက္တဲ့ ေခြးက
ထမင္း မေကြ်းတဲ့လက္ကိုလ်က္တယ္ေလ။

( ၃ )
အို- ရဲေဘာ္ႀကီးယက္ဗ္တူရွင္ကို
ဗလာဒီမာပူတင္ရဲ႕တပ္ေတြ
ယူကရိန္းကိုက်ဴးေက်ာ္၊ ကရိုင္းမီးယားကိုမတရားသိမ္းေတာ့
အေမရိကားက ခင္ဗ်ားအိမ္ကေလး
ယိမ္းထိုးမသြားဘူးလား ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ပူတင္ရဲ႕တပ္ေတြ
ယူကရိန္းနယ္စပ္က ဆုတ္ခြာမသြားေသးဘူး။
ကရိုင္းမီးယားဟာ ပေထြးလက္ထဲမွာ
အပ်ိဳရည္မပ်က္ေအာင္ အရွက္ကို
တင့္ကားပ်က္ထဲ မနည္းဝွက္ထားရတယ္။
"ငါ ့ကို ကရိုင္းမီးယားျပန္ေပး
ငါ ့ကို ကရိုင္းမီးယားျပန္ေပး"
ယူကရိန္းအေမအိုတစ္ေယာက္ ငိုေၾကြးေနတယ္။
ယက္ဗ္တူရွင္ကို
ခင္ဗ်ား ရုရွားကိုျပန္သြားပါ
အရင္ကလိုပဲ မတရားမွဳေတြကိုဆန္႔က်င္ပါ။
"ဘာဘီယာ" ကဗ်ာနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳေတြ
ခင္ဗ်ားဆန္႔က်င္ခဲ့သလို။
ယက္ဗ္တူရွင္ကို
ဗမာျပည္ကိုလည္း သြားလည္ပါဦး။
ခင္ဗ်ားရဲ႕တိုက္ေရယာဥ္ႀကီး ေမာင္ေသာ္က ကေတာ့
အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ က်ဆုံးခဲ့ၿပီ။
ခင္ဗ်ားရဲ႕ရွမ္းျပည္ႀကီး ေမာင္လင္းယုန္လည္း
ေထာင္ကလြတ္လာၿပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ။
ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာ
ဒါမွမဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ
ကဗ်ာရြတ္ပါဦး ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ထမင္း မေကြ်းတဲ့လက္ကိုလ်က္ေနတဲ့ေခြးေတြက
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကို ကိုက္ေနၾကတယ္ေလ။
အဲဒီေခြးေတြ ငရဲျပည္ပို႔ပစ္ဖို႔
ကဗ်ာေတြရြတ္ေနရမယ္ေလ
မဟုတ္ဘူးလား ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
က်ေနာ့္စိတ္ကူးထဲမွာ
ေဗာ္လဂါျမစ္ထဲ ခင္ဗ်ားအရိုးျပာေတြေမွ်ာၾကည့္မိတယ္
ေမွ်ာလို႔မရပါဘူး။
ေရခဲေနတဲ့ သြက္ခ်ာပါဒျမစ္ထဲမွာ
ေခတ္ကိုညင္သာေအာင္ ဘယ္ဝိညာဥ္စုန္ဆန္ႏိုင္မွာလဲ။
ဧရာဝတီကေတာ့ စီးဆင္းေနတုန္းပါ
ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ျပည္သူရဲ႕ေသြးနဲ႔ ပူေႏြးေနတဲ့သူ့ႏွလုံးသားက
ေခတ္အဆက္ဆက္ တဆတ္ဆတ္ခုန္လို႔ေပါ ့။
အို- ယက္ဗ္တူရွင္ကိုရဲ႕
မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာေတာ့ က်ေနာ္က
ေႏြဦးႏွင္းမိုးေတြနဲ႔ စိုရႊဲလို႔ေပါ ့။
က်ေနာ္တို႔ဗမာျပည္က ဖက္ဒရယ္အိမ္ႀကီးကေတာ့
မုန္တိုင္းထဲ ဖက္ဆစ္မိုးေတြ ယိုဆဲေပါ ့။
က်ေနာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုကလည္း
ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်
သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕အမည္နာမကို
ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနသလိုပဲေပါ ့။
စိတ္မေကာင္းစရာေတြ မေျပာေတာ့ပါဘူး
ယက္ဗ္တူရွင္ကို။
ခင္ဗ်ားဝိညာဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ
က်ေနာ္တို႔ "ဇီမာလမ္းဆုံ" မွာျပန္ဆုံၾကမယ္။
ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ေရာက္ရင္ေတာ့
ဗားေတာ့ဗရက္ရဲ႕ပဲပင္ကေလးေတြ
အေညွာက္ေပါက္လာမွာပါ ယက္တူရွင္ကို။
အခုေနေတာ့ က်ေနာ္တို႔
တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔ကဗ်ာေတြေရးေနရဦးမယ္။
ထမင္းေကြ်းတဲ့လက္ကို ကိုက္တဲ့ေခြးေတြက
ထမင္း မေကြ်းတဲ့လက္ကို လ်က္ေနတယ္ေလ ယက္ဗ္တူရွင္ကို။ ။


ေအာင္ေဝး

Thursday, March 23, 2017

မ တ္ လ ( ၂ ၃ ) ရ က္ 
အဖိုးရဲ့ေမြးေန႔မွာ
အဖိုးအတြက္ စိုးရိမ္မိတယ္။
အခု
အဖရဲ့လက္ကို
ျပန္ကိုက္ေနၾကၿပီ။
အဖိုးရဲ့ေမြးေန႔မွာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တမိေတာ့။
“ဆားနဲ႔ပဲ စားေတာ့မယ္” ဆိုၿပီး
လြတ္လပ္ေရးနတ္သမီးဟာ
ကိုလိုနီေခတ္ႀကီးထဲ
ျပန္ဝင္သြားတယ္။

ေဟာင္သံေတြ ၾကားမွာေပါ ့။    ။

Sunday, March 19, 2017

သံ လြ င္ ေ န ဝ င္ ခ်ိ န္ ။


တိမ္မည္းႀကီးေၾကာင့္။
တိမ္မည္းႀကီးေၾကာင့္။
....................
မဟုတ္ပါဘူး။
......................
ဒီေနဝင္တာ
အငုံ ့စိတ္ေၾကာင့္ပါ။ ။
..................
ေ အ ာ င္ ေ ဝ း
(မတ္ ၁၉- ၂ဝ၁၇)

Saturday, March 4, 2017

လြ မ္ း တ င္ း


 

ေအာင္ဆန္းဟာ တံတားျဖစ္တယ္။
အေမွာင္ဘက္ကမ္းကေန
အလင္းဘက္ကမ္းဦး
ေခတ္ကိုကူးဖို့
ေက်ာခင္းေပးသူ။

သူ ့ေက်ာေပၚမွာ
မြန္ျပည္နယ္ေမြး ကေလးတစ္ေယာက္
လမ္းေလွ်ာက္လာရဲ ့။

သူ ့တရားဟာ
သူ ့တံတားျဖစ္ခဲ့တယ္။

 ေအာင္ဆန္းတံတား။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
မတ္ ၃- ၂၀၁၇။ 

Saturday, February 4, 2017

အ စ္ ကို ႀကီ း

 REST IN POEMS OUR BIG BROTHER, COMRADE.

-------
မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား အစ္ကိုႀကီးရယ္။
ေရအၾကည္ မိုးအလင္း ၾကာညိဳနံ့သင္းတဲ့တစ္ေန ့
က်ေနာ္တို့ ျပန္လာၾကမွာပါ
မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား အစ္ကိုႀကီးရယ္။
ေသနတ္ေျပာင္း၀က ပန္းေတြမပြင့္ေသးဘူး
ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံ ျပန္မေဆာက္ရေသးဘူး
စက္ရံုနဲ့လယ္ကြင္းေတြ သီခ်င္းမခ်ိဳေသးဘူး
ကုန္ကုန္ေျပာရရင္
ထီးခ်က္ေစာင့္နတ္သမီးလည္း အိပ္မက္မလုံၿခံဳေသးဘူး
မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား အစ္ကိုႀကီးရယ္။
အစိမ္းေရာင္တေစၦ၊ အစိမ္းေရာင္ကေ၀ေတြ
က်ေနာ္တို့ကို ေျခာက္ေနတယ္
က်ေနာ္တို့ မေၾကာက္ပါဘူး
က်ေနာ္တို့လြတ္ေျမာက္တဲ့အထိေတာ့
ေစာင့္ပါဦးလား အစ္ကိုႀကီးရယ္။
က်ေနာ္တို့ ျပန္လာမွာေပါ ့
ေႏြဦးကို အေတာင္ပံေပၚတင္ၿပီး
က်ေနာ္တို့ ပ်ံလာမွာေပါ ့။
ခုေတာ့၊ အိမ္အျပန္မွာ
"မင္းတို့ ဒဏ္ရာရလာၾကပါလား" လို့
ေျဖသိမ့္ႀကိုမယ့္သူ မရွိေတာ့ဘူးေလ။
က်ေနာ္တို့ ျပန္လာၾကမွာပါ
က်ေနာ္တို့ ပ်ံလာတဲ့အထိ
ေစာင့္ပါဦးေတာ့လား အစ္ကိုႀကီးရယ္။ ။
-------------------------
ညီ ေ လ း ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁- ၂၀၁၇
ေခတၱ- မစ္ရွီဂန္။

Thursday, January 26, 2017

Monday, January 16, 2017

က် ေ န ာ္ က မ စ္ ရွီ ဂ န္

 
က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
နံရံေပၚမွာ၊ ေဗာ္လ္ရွီဗစ္ပုံေတြကပ္လိုက္။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
ပေလြသံမွာ၊ အလမၸယ္ဆရာကိုကခိုင္းလိုက္။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
နံရံေပၚမွာ၊ ေခ်ေဂြဗားရားပုံကိုေရးလိုက္
ျမစ္နက္ထဲမွာ၊ ဥကၠ႒ေမာ္နဲ့ေရကူးလိုက္
ႏွလုံးသားမွာ၊ ပန္းမ်ားပြင့္လိုက္
အာဖရိကန္ဗံုသံ
ေကာ့ဆက္ျမင္းခြာသံ
ဆမ္ဘာ ဆမ္ဘာ၊ တန္ဂိုအက
ရိုးမေပၚမွာ
ရဲေဘာ္ ရဲေဘာ္လို့ အက်ယ္ႀကီးေအာ္လိုက္
လေရာင္ထဲမွာ၊ ၾကယ္ေရာင္ေအာက္မွာ
တိုက္ပြဲေခၚသံ၊ အရိုင္းေခၚသံ၊ ခ်စ္သူေခၚသံ။

အဲဒီေခၚသံေတြၾကားမွာ
က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္။

မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
မတရားတဲ့အသံ၊ ဘာသံမွ မၾကားႏိုင္ပါဘူး။

မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
ေ၀းေျမရပ္ျခား၊ ႏွင္းေမွာင္ကႏၱာရၾကား

တရားမဲ့တဲ့အသံ၊ ဘာသံမွ မၾကားရပါဘူး။

မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
စစ္ပြဲေတြ မရွိပါဘူး။

တရားေသာစစ္ေထာက္ခံပြဲဆိုတာလည္း

ဒီမဲဇာမွာ မရွိပါဘူး။

မစ္ရွီဂန္မဲဇာၿမိဳင္
ႏွင္းဖုံးတဲ့ဂႏိုင္မွာ
မအိပ္ဘဲထိုင္ေနတဲ့ညဟာ က်ေနာ္ေပါ ့။

မစ္ရွီဂန္မွာ ည
ရန္ကုန္မွာ ေန့။

ဒီေန့ဟာ၊ ရန္ကုန္မွာ တရားေသာစစ္ကိုေထာက္ခံတဲ့ငပိန္းေတြ
ဆႏၵျပတဲ့ေန့လား။

ဒီေန့ဟာ၊ ရန္ကုန္မွာ စစ္ပြဲေတြရပ္လို့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတဲ့
ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပတဲ့ေန့လား။

မစ္ရွီဂန္မွာ ည
ရန္ကုန္မွာ ေန့။

ဒီေန့ဟာ၊ ရန္ကုန္မွာ စစ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ငပိန္းေတြ
ရန္လိုတဲ့ေန့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။

ဒီေန့ဟာ၊ ရန္ကုန္မွာ စစ္ဆန့္က်င္သူေတြကို စစ္ေထာက္ခံသူေတြက
တိုက္ခိုက္တဲ့ေန့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။

ဒီေန့ဟာ
ဒုတိယဒီပဲယင္းေခတ္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့ေန့။

ဒီေန့မွာ၊ ေျဖစရာတရားမရွိ
ဒါေပမဲ့၊ ဒီေန့ဟာ မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
ႏွင္းမုန္တိုင္းထန္တဲ့ေန့ပါပဲ။

ႏွင္းမုန္တိုင္းထဲမွာ
က်ေနာ္ မေသပါဘူး။

ႏွင္းမုန္တိုင္းေအာက္မွာ
က်ေနာ္ လမ္းေပ်ာက္မသြားပါဘူး။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
အေမရိကန္အေရွ့ေျမာက္ဖ်ား

ႏွင္းမ်ားတဲ့ည။

အဲဒီညမွာ၊ ရန္ကုန္ဟာ ျမန္မာျပည္အေရွ့ေျမာက္ဖ်ား
ေျပးေျပးလြဲလြဲ၊ ေဆြမ်ိဳးကြဲသား
စစ္ပြဲေတြၾကား
အသက္ေပ်ာက္၊ လမ္းေပ်ာက္၊ အနာဂတ္ေပ်ာက္တဲ့
အျပစ္မဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြကိုယ္စား

စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္၊ စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္လို့ ေၾကြးေႀကာ္ေနမလား။

ေဟ့- စစ္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္ဖို့
ဘယ္သူေအာ္ေနတာလဲ။

ေဟ့- တရားေသာစစ္ဆိုၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ဘယ္သူေတြ
သက္ဆိုးရွည္ေစခ်င္ရတာလဲ။

ဟိတ္- ပိုစတာေထာင္ၿပီး အာေဘာင္အာရင္းသန္ေနတဲ့
စစ္ေထာက္ခံသူငပိန္းတို့
တစ္ဆိတ္ ၿငိမ္စမ္း
ေဟာဟိုမွာ မင္းတို့ရဲ့ ေန၀င္းလာေနတယ္
ေသမင္းလာေနတယ္။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
မစ္ရွီဂန္မဲဇာၿမိဳင္မွာ
စစ္ပြဲေတြ မရွိႏိုင္။

အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္(၁၈၆၁- ၁၈၆၅)
ဂက္တီးစဘတ္စစ္ေျမျပင္မွာအဆုံးသတ္
ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာေတာ့ဘူး။

အဲဒီမွာ၊ စစ္ဟာ ေသသြားတယ္
လူေတြ ရွင္လာတယ္။

လူေတြ ရွင္လာတယ္
စစ္ဟာ ေသသြားတယ္၊ အဲဒီမွာ။

အဲဒီမွာ၊ စစ္ဟာျပတိုက္ထဲေရာက္သြားတယ္
ေက်ာင္းသားေတြ သင္ခန္းစာယူၾကတယ္။

ျပည္သူေတြဖတ္ရွဳဆင္ျခင္ၾကတယ္
စစ္ဟာ စာအုပ္ေတြထဲေရာက္သြားတယ္၊ အဲဒီမွာ။

အဲဒီမွာ၊ စစ္ဟာ တကယ္ေသသြား
လူေတြ တကယ္ရွင္လာ၊ အဲဒီမွာ။

မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
က်ေနာ္က ရန္ကုန္ကိုျပန္ျပန္သြားတယ္။

ရန္ကုန္မွာ
က်ေနာ္က၊ ၁၉၄၈ ကို ခဏခဏေရာက္တယ္
အဲဒီမွာ၊ လြတ္လပ္ေရးရတယ္
အဲဒီမွာ
ျပည္တြင္းစစ္ စတာပါပဲ။

ေတာင္ငူကလည္း ေတာင္ငူ၊ ေမာင္းေထာင္ကလည္း ေမာင္းေထာင္
ရန္ကုန္ဟာ၊ ေသြးေလမမွန္ေတာ့ဘူး။

ကမၻာေပၚ သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္
ရန္ကုန္လည္း စစ္ေျမျပင္ပဲ။

ရန္ကုန္မွာ၊ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ရွင္ေနတယ္
ရန္ကုန္မွာ၊ လူေတြဟာ ေသေနတယ္။

စစ္ဟာရွင္ေနတုန္း၊ ရန္ကုန္မွာ
ရန္ကုန္မွာ၊ လူေတြေသေနတုန္း။

ပုသိမ္က ငါ ့သူငယ္ခ်င္း စိုးအိမ္ ေျပာတယ္
“ငါက အိုစာတယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္က အရြယ္တင္တယ္” တဲ့။

အဲဒီအရြယ္တင္တဲ့စစ္က
ေနျပည္ေတာ္ကို အလည္သြားတယ္
အဲဒီစစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ယူမသြားဘူး။

အဲဒီ အရြယ္တင္တဲ့စစ္က
ငရဲျပည္ကို အလည္သြားတယ္
အဲဒီစစ္က လူဆိုးဗိုလ္ႀကီးေရႊေရႊကို ေခၚမသြားဘူး။

အဲဒီ အရြယ္တင္တဲ့စစ္ဟာ
ကတုတ္က်င္းကိုတူးတယ္။

အိုစာတဲ့ ျပည္သူေတြက
မသာက်င္းကို တူးၾကတယ္ေလ။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
ႏွင္းထန္တဲ့ည
ႏွင္းဖုံးသြားတဲ့ အိမ္လြမ္းစိတ္ကို ျပန္တူးရတဲ့ညေပါ ့။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
က်ေနာ္ဟာ၊ အျပာေရာင္ေဗာ္ရွီဗစ္။

နံရံေပၚမွာ အနီစက္
နံရံေပၚမွာ၊ ေဗာ္ရွီဗစ္ပုံေတြ ကပ္လိုက္။

နံရံေပၚမွာ လီနင္
နံရံေပၚမွာ၊ ဘားေဒါ ့ပုံေတြ ကပ္လိုက္။

အဲဒီ ေဗာ္ရွီဗစ္က
ရန္ကုန္က ျပည္တြင္းစစ္ကို မႀကိဳက္ပါဘူး။

အဲဒီ အျပာေရာင္ေဗာ္ရွီဗစ္က
ျပည္တြင္းစစ္ကိုေထာက္ခံေနတဲ့ငပိန္းေတြကို မႀကိဳက္ပါဘူး။

ဟိတ္- ျပည္တြင္းစစ္ေထာက္ခံတဲ့ငပိန္းေတြ
ခဏ တိတ္စမ္း
ဟိုမွာ မင္းတို့ရဲ့အဘ လာေနတယ္
မရဏ လာေနတယ္။

စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္၊ စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္။

ဟိတ္- အေတာ့္ကိုပိန္းတဲ့ ငပိန္းေတြေရ
ေရနစ္ေနတဲ့ျမစ္ကို ျမင္ဖူးသလား
အဲဒါ ျပည္တြင္းစစ္ပဲ။

ဟိတ္- အပိန္းတကာ့ထြတ္ေခါင္ ငပိန္းေကာင္ေတြေရ
ကိုယ့္အၿမီး ကိုယ္ျပန္မ်ိဳတဲ့ေျမြကို ျမင္ဖူးသလား
အဲဒါ ျပည္တြင္းစစ္ပဲ။

စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္၊ စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္။

ဟိတ္- ငပိန္းတို့
တစ္ေန့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာက္လာမယ္
မင္းတို့ဇာတ္ သိမ္းရမယ္။

သတင္းေကာင္းပါးပိမ့္
ႏွလုံးသားမ်ားၾကားခ်ိမ့္။

ဟိတ္- ငပိန္းတို့
တစ္ေန့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာက္လာမယ္
မင္းတို့ဇာတ္ သိမ္းရမယ္။

ျပည္သူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျပည္သူ
တစ္ေန့ ေရာက္လာမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သူ
ျပည္သူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ
တစ္ေန့ ေရာက္လာမယ္။

က်ေနာ္က မစ္ရွီဂန္
မစ္ရွီဂန္မွာ၊ စစ္ပြဲေတြမရွိပါဘူး။

ရန္ကုန္မွာ၊ စစ္ပြဲေတြရပ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေတြရပ္။ ။


ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(ဇန္န၀ါရီ ၁၆- ၂၀၁၇) 

Sunday, January 1, 2017

သ တ္ ပုံ ကို မွ န္ ေ အ ာ င္ ေ ရ း ၾက


အခုအခ်ိန္ဟာ
တိုင္းျပည္တည္ေထာင္စအခ်ိန္လား
တိုင္းျပည္ပ်က္တဲ့ အခ်ိန္လား။

သတ္ပုံကိုမွန္ေအာင္ေရးၾက။
အခုကာလဟာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့ကာလလား
စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ကာလလား။

သတ္ပုံကိုမွန္ေအာင္ေရးၾက။
ဒီေန႔အေျခအေနဟာ
ပန္းေပါင္းတစ္ရာပြင့္တဲ့ အေျခအေနလား
ပန္းခင္းကိုျမင္းစီးၿပီးတက္နင္းတဲ့အေျခအေနလား။

သတ္ပုံကိုမွန္ေအာင္ေရးၾက။
ဒီေန႔အေနအထားဟာ
လေရာင္ေအာက္မွာ ျမင္း႐ိုင္းေတြ ခုန္ေပါက္ေနတဲ့အေနအထားလား
ရြက္သေဘၤာတစ္ေထာင္ေရခ် အလွတရားကိုစစ္ခင္းယူေနတဲ့အေနအထားလား။

သတ္ပုံကိုမွန္ေအာင္ေရးၾက။
က်ေနာ္ငယ္ငယ္ ခုနစ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀
(ပုသိမ္မွာ)
စင္ေပၚတက္ ႀကိဳး၀ိုင္းထဲ လက္ေဝွ႔ဝင္ထိုးေတာ့
နည္းျပဆရာက က်ေနာ့္ကို
"မင္း သတ္ပုံေကာင္းတယ္"
"မင္း သတ္ပုံေကာင္းတယ္" လို႔
အခါခါ ခ်ီးက်ဴး
က်ေနာ္ ေမာ္ဖူးတယ္။
ဒီတုန္းမွာ
ဘားမားအုန္းေရႊ
လက္ေ၀ွ့ထိုးရင္း ႀကိဳး၀ိုင္းထဲ
ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ ေသသြားေတာ့
အေဖက က်ေနာ့္ကို
လက္ေဝွ႔ထိုးခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။

က်ေနာ္သတ္ပုံေကာင္းတာ
အေဖ မသိပါဘူး။
က်ေနာ့္နည္းျပက အေဖ့ကို
"ဒီေကာင္ သတ္ပုံေကာင္းတယ္" လို႔ ေထာက္ခံလည္း
အေဖ လက္မခံေတာ့ပါဘူး။
အဲဒီကစၿပီး
က်ေနာ္သတ္ပုံေကာင္းတာ
တျခားလူေတြ မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။

ႀကိဳး၀ိုင္းနဲ႔ေ၀းသြားေတာ့
က်ေနာ္လည္း သတ္ပုံေတြေမ့လာပါတယ္။

အခ်ိန္ၾကာတာနဲ႔အမွ်
သတ္ပုံေတြလည္း ညံ့သြားပါတယ္။

က်ေနာ္ ရွစ္တန္း
အခ်စ္စမ္းၿပီ။

ကိုးတန္း ဆယ္တန္း
လြမ္းမိုးသန္းေပါ့။

ထြန္းထြန္းဝင္းက
ခင္သီတာထြန္းကို ခ်စ္တယ္
ခင္သီတာထြန္းက ထြန္းထြန္းဝင္းကို ျပန္မခ်စ္ပါဘူး။

က်ေနာ္ အသည္းကြဲ
ဇီးဘိန္ဟိုတယ္အေပၚထပ္ေလွကားက လိမ့္က်။

ခ်စ္သူစြန္႔ပစ္
ေလွကားထစ္မွာ
သံုးႏွစ္သံုးမိုး။

ဒီလိုနဲ႔ ဆယ္တန္းေအာင္
ပုသိမ္ေကာလိပ္ေရာက္ေတာ့
က်ေနာ္ ႀကိဳး၀ိုင္းထဲျပန္ေရာက္သြားတယ္။

ဒီတစ္ခါတက္တဲ့ႀကိဳးဝိုင္းက
ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးဝိုင္း။

မ ဆ လ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ထိုးရတဲ့
ကမာၻမေၾကႀကိဳးဝိုင္းေပါ့။

ဘိုင္းခနဲ
မိႈင္းရာျပည့္ပြဲမွာ
က်ေနာ္ ေထာင္ထဲ ေမွာက္သြားတယ္။

ေထာင္ထဲမွာလည္း
ႀကိဳးဝိုင္းေတြအျပည့္
(ႀကိဳးတိုက္ထဲေနရတာကိုး)
က်ေနာ္လက္ရည္ျပန္တက္လာတယ္
သတ္ပုံေတြေကာင္းလာတယ္။

ေထာင္ကလြတ္ေတာ့
က်ေနာ္ ကဗ်ာဆရာျဖစ္လာ
သတ္ပုံေတြလည္းပိုေကာင္းလာ။

ဒီတစ္ခါ က်ေနာ့္နည္းျပက
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုယ္တိုင္ပဲ
ဒဂုန္တာရာေျပာတဲ့ မုဆိုးစိုင္သင္ပဲ။

က်ေနာ့္ကဗ်ာေတြ ခိုင္မာလာတဲ့တစ္ေန႔
ႀကိဳးဝိုင္းေပၚတက္ စိန္ေခၚပစ္တယ္
၁ ၉ ၈ ၈ ။
၁ ၉ ၈ ၈
ဒီတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ငါတို႔ပရိသတ္ပဲ။
(အခုေတာ့ ငါတို႔က သူ႔ပရိသတ္ျဖစ္သြားၿပီ)
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မွာ
ဦးေန၀င္းက တိုင္းျပည္ကို
အေရးႀကီးတဲ့မိန္႔ခြန္းတစ္ခုေျပာတယ္။

တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးငတ္ေနတဲ့အခ်ိန္
ဦးေန၀င္းက
အေရးႀကီးတဲ့မိန္႔ခြန္းကိုေျပာတယ္။

............................
" သ တ္ ပုံ ကို မွ န္ ေ အ ာ င္ ေ ရ း ၾက " တဲ့။
.....................................
အေရးႀကီးတဲ့မိန္႔ခြန္းက ဦးေနဝင္းကိုေျပာတယ္
"သတ္ပုံကို မွန္ေအာင္ေရးၾက" တဲ့။

တေယာက နီရိုးဘုရင္ကို ထိုးတယ္
"သတ္ပုံကို မွန္ေအာင္ေရးၾက" တဲ့။

နီရိုးဘုရင္က ဦးေနဝင္းကိုထိုးတယ္
"သတ္ပုံကို မွန္ေအာင္ေရးၾက" တဲ့။

က်ေနာ္သတ္ပုံေကာင္းတာ
ဦးေနဝင္း သိမသြားရွာပါဘူး။

ဦးေနဝင္းအသုဘမွာလည္း
က်ေနာ္ ခဲမေပါက္လိုက္ရပါဘူး။

က်ေနာ့္အေဖကေတာ့
သူမေသခင္
က်ေနာ္ သတ္ပုံေကာင္းမွန္း သိသြားခဲ့ပါတယ္။

သတ္ပံုေကာင္းလြန္းေတာ့
ခြပ္ေဒါင္းအလံ ေရႊ၀ါေရာင္စြန္းၿပီး
က်ေနာ္လည္း ေညာင္းရ ယြန္းရေတာ့တာေပါ့။

ဦးေန၀င္းကို က်ေနာ္မေမ့ပါဘူး
သူဖ်က္ဆီးသြားတဲ့ ယူနီယံကိုလည္း
က်ေနာ္တို႔ျပန္မေဆာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ျပန္ေဆာက္မယ္လို႔ေျပာထားတယ္)

ဦးသန္းေရႊကိုလည္း က်ေနာ္မေမ့ပါဘူး
သူဖ်က္ဆီးသြားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကိုလည္း
က်ေနာ္တို႔ ျပန္မျပဳျပင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ မျဖစ္မေနျပန္ျပင္မွာပါ)

ဦးသိန္းစိန္ႀကီးကိုလည္း က်ေနာ္မေမ့ပါဘူး
သူဖ်က္ဆီးသြားတဲ့ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း
က်ေနာ္တို႔ ျပန္မထူေထာင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ျပန္ထူေထာင္ဖို႔လုပ္ေနပါတယ္)

သူပုန္ေမြးၿပီး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ဦးေန၀င္းကို
က်ေနာ္ခြင့္မလႊတ္ပါဘူး။
ဦးသန္းေရႊတို႔၊ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ဆက္ေမြးခဲ့တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း
က်ေနာ္ မခ်စ္ပါဘူး။

မိတ္ေဆြ-
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမွ မယုံၾကည္ရင္
ခင္ဗ်ား ဘာကိုယံုၾကည္မွာလဲ။

မိတ္ေဆြ-
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုခ်စ္ရင္
စစ္ကိုဆန္႔က်င္ရမယ္။

အျပစ္မဲ့တဲ့ျပည္သူေတြအတြက္
အျပစ္ရွိတဲ့စစ္ပြဲေတြရပ္။

အနာဂတ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္
အနာဂတ္မဲ့တဲ့စစ္ပြဲေတြရပ္။

တရားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအတြက္
မတရားတဲ့စစ္ပြဲေတြရပ္။

ျပည္တြင္းျဖစ္စစ္ပြဲေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္
ျပည္တြင္းျဖစ္အမုန္းတရားေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္
ျပည္တြင္းျဖစ္သံသယေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္။

ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်စ္ေနတဲ့သူေတြ
စစ္ေဘးသင့္လို႔ မေသၾကပါေစနဲ႔။

ျပည္တြင္းစစ္ကို ပစ္ေထာက္ခံေနတဲ့သူေတြ
စစ္ဒဏ္သင့္လို႔ မေသၾကပါေစနဲ႔။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။

စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္
ေသနတ္ေျပာင္းက ပန္းမ်ားပြင့္ေစ။

စစ္ပြဲေတြရပ္
စစ္ပြဲေတြရပ္
ကတုတ္က်င္းက ပန္းနံ႔သင္းေစ။

ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို "ခ် စ္" ရမွာလား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို "ပ စ္" ရမွာလား။
သတ္ပုံကို မွန္ေအာင္ေရးၾက။ ။

(၂၀၁၇ သို႔ ....)
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
၁၂- ၂၇- ၁၆
ေခတၱ- မစ္ရွီဂန္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။