Saturday, July 23, 2016

အ ေ ရ း ေ တ ာ္ ပုံ … ျပ ည္ ေ ျပ း


အေမက ေမြး
ေထာင္က ေကၽြး
အေရးေတာ္ပုံ ….ျပည္ေျပး

ေမြး တစ္ေန့
ေသ တစ္ေန့

လာမယ့္ ေဘး
ေျပး ေတြ ့

မေသခင္
ေျပ(ျပည္)၀င္သြားခ်င္တယ္။ ။

    ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
    ၇- ၂၃- ၂၀၁၆။
 
    (၆၂ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန့အတြက္ ေရးတဲ့ကဗ်ာ)

0 comments: