Thursday, October 23, 2008

RFA 18

ပဥၥမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ခန္း (အပုိင္း - ၁၈)
၂၀၀၈ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ထုတ္လႊင့္ခ်က္

ပုသိမ္ေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတ့ဲ NLD လူငယ္ေတြအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရပ္တည္ခ့ဲပုံကုိ နားဆင္ရမွာပါ။

အသံနားဆင္ဖုိ႔ ဤေနရာကုိ ႏွိပ္ရန္။

0 comments: