Sunday, November 16, 2008

RFA 23

ပဥၥမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ခန္း (အပုိင္း - ၂၃)
၂၀၀၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ထုတ္လႊင့္ခ်က္


"နိဂုံးပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။"

(အသံနားဆင္ရန္ ဤေနရာကုိ ႏွိပ္ရန္)

0 comments: