Wednesday, June 4, 2008

appeal to the burmese people

ျပည္သူသို႔ ပန္ၾကားခ်က္
၁။ က်ေနာ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္- စက္တင္ဘာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႈ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ သံဃာလႈပ္ရွားမႈ ဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ အနီးကပ္ ပူူးတြဲ၍ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
၂။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္တပ္က ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္း လာသည့္အခါ က်ေနာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ တေနရာၿပီး တေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕၍ တိမ္းေရွာင္ ပုန္းေအာင္း ေနခဲ့ရ ပါသည္။
၃။ အစိုးရအၾကမ္းဖက္၀ါဒ (State Terrorrism) ေအာက္တြင္ ၾကာရွည္ ပုန္းေအာင္၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္အ တြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ က်ေနာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာလာခဲ့ ပါသည္။
၄။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ က်ေနာ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
၅။ က်ေနာ္သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ၁၉၇၆ မိႈင္းရာျပည့္ အေရးအခင္း၌ တႀကိမ္၊ ကဗ်ာဆရာ ဘ၀တြင္ ၁၉၈၉ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာ၀တီတိုင္း ခရီးစဥ္၌ တႀကိမ္၊ ၁၉၈၉ အာဇာနည္ေန႔ အေရးအ ခင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္၌ တႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၃)ႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရး ပုဒ္မ(၅)ျဖင့္ ေထာင္က်ခံခဲ့ရပါသည္။၆။ ယခု က်ေနာ္ တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာလာခဲ့ျခင္းမွာ (လြတ္လပ္မႈ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ) တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ ရလို ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၇။ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနထုိင္စဥ္ က်ေနာ္သည္ မၿပီးဆံုးေသးေသာ အမိေျမ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအ တြက္ ...
(က) ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖဳတ္ခ်ေရးႏွင့္ …
(ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ စစ္အစိုးရႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားအား လူထုခံု႐ံုးတင္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ဆက္လက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။
၈။ ယခုအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ေသေရးရွင္ေရး အဓိကျပႆနာမွာ ဘံုရန္သူ (နအဖ စစ္အစိုးရ)ကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္ပါသည္။
၉။ ယေန႔လူထုတိုက္ပြဲတြင္ ‘ဘက္’ ႏွစ္ဖက္သာ ရွိပါသည္။ တဖက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ျဖစ္၍ က်န္တဖက္မွာ နအဖစစ္အုပ္စုဘက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားမရွိပါ။
၁၀။ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၊ ျပည္သူ႔အခြန္စား ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘယ္ဘက္က ရပ္မလဲ။ ၾကားေန၍ မရေတာ့ပါ။ ျပတ္သားဖို႔ လုိပါၿပီ။
၁၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမၻာကပင္ အသိအမွတ္ ျပဳထားရေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ သံဃာသတ္ေသာ သာသနာဖ်က္ ဖက္ဆစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားသည္ နအဖ ဖက္ဆစ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့လူထု၊ ကမၻာ့လူထုမ်ား၏ ေျမျမႇဳပ္သၿဂၤ ိဳဟ္ျခင္းကို မလြဲမေသြ ခံရပါလိမ့္မည္။
၁၂။ ယေန႔ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသည္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို စနစ္တက် ကူးေျပာင္းသြားရပါမည္။ ပထမအဆင့္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးအပိုင္ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မွာ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ဒုတိယအဆင့္သို႔ ေရာက္မွ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးသည္ ပထမျဖစ္ပါသည္။
၁၃။ လြတ္လပ္မႈရွိလွ်င္ တရားမွ်တမႈသည္လည္း သူ႔အလိုလို ရွိလာပါလိမ့္မည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အာမခံခ်က္ ရွိလာေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေပါင္းသည္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။
- စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆံုးရမည္။
- ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု မုခ်ေအာင္ျမင္ရမည္။
ေအာင္ေ၀း (ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဗ်ာဆရာ)
၁၉-၃-၀၈

0 comments: