Wednesday, June 4, 2008

စက္တင္ဘာ ပတ္ပ်ဳိး

ေျခဆင္း
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ဘာ့ေၾကာင့္ ၾကံ႕ၾကံ႕မခံႏိုင္ဘဲ ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့ရတာလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ က်ေနာ္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာလာခ်င္း အေမးခံရသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေမးခြန္းကို က်ေနာ္ ဉာဏ္မီသေလာက္၊ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲအထိအေတြ႕အေလ်ာက္ က်ေနာ္ၾကံဳရာဆံုရာ စကားဝိုင္းေတြမွာ ေတာ္သလို သင့္သလို ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေနာက္တခါ စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားဖို႔ဆက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္သြားရန္ ဘာေတြဘယ္လို ျပင္ဆင္ ရမလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုလည္း က်ေနာ္အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကဳိးစားၿပီး စဥ္းစားသံုးသပ္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ (ေအာင္ေဝး စစ္တမ္း - တႏွစ္အတြင္း အႏိုင္္တိုက္ေရး၊ အာဏာသိမ္းပိုက္ေရး လမ္းစဥ္ - ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္တြင္ ၾကည့္ပါရန္)


ေရႊဝါေရာင္ ပဲ့တင္
ယခု က်ေနာ့္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္တခ်ဳိ႕ကို တင္ျပ ၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ မွားလွ်င္ ပညာရွင္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးၾကပါ။ စက္တင္ဘာလ အေရးေတာ္ပံုကို “႐ႈံးနိမ့္သြားတယ္” လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ မသတ္မွတ္ပါ။ က်ေနာ္္တို႔ မ႐ႈံးပါ။ ၾကံ႕ၾကံ႕ မခံႏိုင္ခဲ့တာကိုေတာ့ က်ေနာ္္လက္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲဆက္ ျပတ္မသြားေၾကာင္း၊ လူထုတိုက္ပြဲ အရွိန္ေသမသြားေၾကာင္း က်ေနာ္ယံုၾကည္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမွာ က်ေနာ္္တို႔ ၾကံ႕ၾကံ႕မခံႏိုင္ခဲ့တာလဲ။ က်ေနာ့္အျမင္က ဒီလိုျဖစ္ပါသည္။

ပထမအခ်က္ -

က်ေနာ္တို႔ ရန္ - ငါ မျပတ္ခဲ့ဘူး။ ရန္ - ငါ မျပတ္လို႔ သံဃာအသတ္ခံရတာ ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဆိုင္သည္။ Without revolutionary theory there can be no revolutionary movement. ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးအေခၚတရပ္ မရွိဘဲႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ အေရးေတာ္ပံုတရပ္ မရွိႏိုင္ပါ။ ကမၻာ႔သမိုင္း လက္ေတြ႕ၾကားက စကားျဖစ္ပါသည္။ ဘံုရန္သူ ေခ်မႈန္းေရး တိုက္ပြဲတြင္ က်ေနာ္္တို႔ တိုက္ပြဲ အေတြးအေခၚကို ခိုင္မာျပတ္သားေအာင္၊ သံမဏိသားက်ေအာင္ မစည္း႐ုံး မစုစည္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ (စည္း႐ံုး စုစည္းႏိုင္ခြင့္လည္း ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံထားရပါသည္။)

ထိုအခါ က်ေနာ္္တို႔ ရန္ - ငါ စည္း မျပတ္ဘဲ ေတြေတြေဝေဝႏွင့္ နအဖ စစ္အစိုးရအေပၚ ေလွ်ာ့တြက္မိခဲ့သည္။ အဲဒီမွာ ရန္သူက လက္ဦးမႈ ရယူသြားၿပီး၊ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ ေခ်မႈန္းလိုက္တာပဲ ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၄ - ၂၅ သံဃာပင္လယ္၊ လူပင္လယ္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုအံုႂကြမႈကို အေထြေထြသပိတ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဆြဲတင္သြားရန္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားခ်က္ မရွိမဟုတ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ ရန္သူက ဆႏၵျပပြဲကို တံု႔ျပန္ၿဖိဳခြင္း လာလွ်င္ အလြန္ဆံုး မ်က္ရည္ယိုဗံုးႏွင့္ မီးသတ္ပိုက္ေလာက္ကိုသာ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ႀကိဳတင္ တြက္ဆ ထားခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္္တို႔ ေနာက္ႏွစ္ရက္ သံုးရက္အတြင္း ေ႐ႊတိဂံုအေရွ႕မုခ္၊ ေၾကးသြန္းဘုရားက ယာယီ သပိတ္စခန္းကို၊ ပို၍ ခိုင္မာလံုျခံဳ က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာႀကီးတခု (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္ တခု ျဖစ္ပါသည္။ အမည္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္ မသင့္၍ ခြင့္လႊတ္ပါ) သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖြင့္လွစ္ အေျခစိုက္ၿပီး တိုက္ပြဲကို အရွိန္ျမႇင့္တင္သြားရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ၾကံစည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵျပပြဲထဲတြင္ ေမ်ာပါၿပီး အခ်ိန္ဆြဲသလို ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ရန္သူက အငိုက္ဝင္ တိုက္ခိုက္လိုက္သည့္အခါ က်ေနာ္တို႔ အထိနာခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ ရန္ - ငါ မျပတ္ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေသာ တိုက္ပြဲဝင္ အေတြးအေခၚ ရာႏႈန္းျပည့္ မခိုင္မာ၊ မျပတ္သားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္ -

က်ေနာ္္တို႔ အေရးေတာ္ပံု ၾကံ႕ၾကံ႕မခံႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔မွာ လူထုအံုႂကြမႈကို စုစည္း ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေသာ ေတာ္လွန္ေသာ၊ ညီၫြတ္ေသာ တပ္ဦး တခုမရွိခဲ့ေသာ အခ်က္လည္း ပါဝင္သည္ဟု က်ေနာ္ယူဆပါသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ တပ္ဦးတခု အခိုင္အမာ မရွိဘဲႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေအာင္ပြဲမခံႏိုင္ပါ။ ကမၻာ႔သမိုင္း လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာ ရွိပါသည္။ ယခု အေရးေတာ္ပံုမွာ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အသီးသီးကို က်ေနာ္္တို႔ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မစုစည္းႏိုင္ခဲ့တာကို အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရမည္။ ဥပမာ - Mass Alliances for Democracy (လူထုဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕) ဆိုတာလိုမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ တပ္ေပါင္းစု(တပ္ဦး) မဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါ။

က်ေနာ္တို႔ ရန္သူကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့သျဖင့္၊ တိုက္ပြဲကို အခ်ိန္ဆြဲခဲ့သျဖင့္ တပ္ေပါင္းစု (တပ္ဦး) ဖြဲ႕ဖို႔ အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါသည္။ နအဖလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ လွည့္ဖ်ား ေကာက္က်စ္ေသာ ဘံုရန္သူကို သူေသကိုယ္ေသ တိုက္ရသည့္ တိုက္ပြဲမ်ဳိးမွာ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ဳိး ဦးစီးဦးေဆာင္မႈ မရွိမျဖစ္ မလြဲမေသြ လိုအပ္ ေနပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ မၿပီးေသးပါ။ ဆက္ၿပီး တိုက္ပြဲ ဝင္သြားၾကရပါဦးမည္။ ဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ရဦးမလဲ ဆိုလွ်င္ေတာ့ -

(၁) ဒီတခါ ရန္ - ငါ ျပတ္မွ ျဖစ္မည္။

(၂) တပ္ေပါင္းစု (တပ္ဦး) တခု အခိုင္အမာ ဖြဲ႕ရမည္။သားသံုးသား ေပါင္းစည္းေရးကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္စပ္ေရးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ (ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအား)

သျဖန္

တိုက္ပြဲကို ႏိုင္ေအာင္ မတိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေပၚမွာ က်ေနာ္္ မည္သူ႔ကိုမွ် အျပစ္တင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္၏ ခံစားခ်က္ကို က်ေနာ္္ ႐ုိးသားစြာ တင္ျပၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး တိုက္ပြဲသည္ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္၊ လူထုတပ္ဦးတဖြဲ႕၊ စစ္မ်က္ႏွာတခု စသည္ျဖင့္ တဖက္တခုတည္းႏွင့္ တိုက္ေနသည့္ အထီးက်န္တိုက္ပြဲ မဟုတ္ပါ။ ယခု တိုက္ပြဲမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ မဆုတ္မနစ္ တိုက္သြားရမည့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း …။

ေအာင္ေဝး
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဗ်ာဆရာ
(မူရင္း-မဇၩိမ၀က္ဘ္ဆိုက္)

0 comments: